מגזין הוליווד ריפורטר בחר:

"ביה"ס סם שפיגל הוא אחד מ-15 בתי הספר הטובים העולם"

(מחוץ לארה"ב) 2017

יום ה'  26.3.20  |  16:00

2018

2019

ההרשמה הסתיימה